Cenik glasbene šole Vox za šolsko leto 2019/20

Individualni programicena mesečno-4 šolske ure (šolska ura 22€)
Klasični program 88 € + nauk o glasbi – pri izbiri klasičnega programa je obiskovanje pouka nauka o glasbi obvezno
Ljubiteljski program88€ + nauk o glasbi – pri izbiri ljubiteljskega programa obiskovanje pouka nauka o glasbi priporočamo
Individualni pouk nauka o glasbi88€

Skupinski programiCena mesečno (1 šolska ura tedensko)
Nauk o glasbi29€ (vsaj 5 učencev v skupini)
48€ (učenci, ki ne obiskujejo pouka instrumenta v GŠ Vox)
Predšolski program48 € – 45 minut (vsaj 5 učencev v skupini – starost od 4 do 5 let)
Glasbena pripravnica 48 € – 45 minut (vsaj 5 učencev v skupini – starost 6 let)
Pouk inštrumenta v duetu60 € – 45 minut (2 učenca)
Skupinski pouk 50 € – 60 min (3-5 učencev)

Ostalo 
Vpisnina30 € (za učence ki so obiskovali pouk v šolskem letu 2018/19 in za novo prijavljene do 31. 8. 2019) 15€
30 minutna ura14,6 € / 30 minut
Popust na šolsko uro – dva ali več učencev iz iste družine 1 € pri vsaki individualni uri, 5€ pri skupinskem pouku
Korepeticije20 € (30 minut)
Band Coaching20 € mesečno