KDO
Starostne omejitve ni, zato so v Glasbeni šoli Vox dobrodošli vsi, ki imajo radi glasbo. Prav tako ni potrebno opravljati sprejemnega izpita, z izjemo učencev, ki se vpisujejo na klasični program.

PREDŠOLSKI PROGRAM IN GLASBENA PRIPRAVNICA
namenjen najmlajšim, pouk poteka izključno v skupini namenjen otrokom starim do 6 let.

LJUBITELJSKI PROGRAM
učni program temelji pretežno na željah in sposobnostih posameznega učenca, ki na koncu šolskega leta ne opravlja izpita. Pouk teorije in dodatno šolsko uro tedensko si učenec lahko izbere, če tako želi. Kot prejšnja leta bo potekal ljubiteljski program v vseh osnovnih šolah, s katerimi imamo sklenjen dogovor o sodelovanju. Pouk instrumentov z majhnim številom prijavljenih (bobni, flavta, violina, harmonika, solo petje) bo za učence iz Mestne občine Ljubljana v prihodnjem šolskem letu potekal v prostorih glasbene šole.

KLASIČNI PROGRAM
Učenci, ki si želijo na koncu šolskega leta opravljati izpit na javni glasbeni šoli in delati po za to predpisanih učnih načrtih, si morajo izbrati klasični program.

Učenci klasičnega programa bodo s poukom pričeli že drugi teden septembra, v kolikor bodo prijavo oddali do 31. avgusta, oz. skupaj z ostalimi programi prvi teden v oktobru, v kolikor bodo prijavo oddali do 24. septembra. Pouk klasičnega programa vključuje najmanj eno individualno šolsko uro (priporočamo dve uri po 30 minut) tedensko in eno uro pouka nauka o glasbi v skupini. Klasični program se izvaja v prostorih Glasbene šole Vox. Sprejemnih izpitov za učence, ki se bodo vpisovali v prvi razred klasičnega programa, letos ne bomo izvajali. Po treh mesecih pouka bo učitelj učencev klasičnega programa ocenil, ali posamezen učenec izpolnjuje pogoje, da do konca šolskega leta skladno z učnim načrtom uspešno predela celotno predvideno učno snov. Učenci, ki pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo imeli možnost avtomatskega prepisa na ljubiteljski program, s svobodnejšim učnim načrtom in brez opravljanja izpita na državni glasbeni šoli ob koncu šolskega leta.

TONSKI TEHNIK
Program vsebuje teorijo zvoka, delovanje zvočnikov, mikrofonov, analogne / digitalne naprave… skratka vse kar bi moral vedeti vsak producent, ozvočevalec, tonski mojster… Več

STUDIJSKA PRODUKCIJA
Je skrčena oblika programa tonski tehnik s poudarkom na studijskem delu. Tečaj poteka v šolskem studiu glasbene šole Vox v Besnici. Učenci se naučijo uporabljati programe, kot so Cubase, ipd, ki so dandanes osnova za delo v glasbenih studiih. Več

Close Menu