Predšolska vzgoja

V glasbeni šoli VOX lahko vpišete k pouku glasbe že svoje najmlajše. Program predšolske glasbene vzgoje je skupinska oblika pouka, namenjena predšolskim otrokom. Otroci skozi igro spoznavajo številne instrumente, izdelujejo svoje, igrajo preproste skladbice za Orffov instrumentarij, prepevajo, plešejo, se učijo osnovnih glasbenih zakonitosti, spoznavajo prve prvine notnega zapisa, razvijajo posluh in se pri tem neizmerno zabavajo.

Predšolska glasbena vzgoja je namenjena otrokom starim 4 in 5 let, potekala bo enkrat tedensko po 45 min. S poukom pričnemo oktobra.

Urnik 2019/2020

Predšolska vzgoja Ljubljana, 
torek ob 17:00 do 17:45

Predšolska vzgoja Mengeš,
četrtek ob 17:00 do 17:45