Skupinski pouk glasbil in pouk v duetu

Program skupinskega pouka glasbil omogoča glasbenikom vseh starosti, da se svojega instrumenta učijo v dinamični skupini glasbenikov z našimi vrhunsko usposobljenimi učitelji.

Pouk v skupini poleg osvajanja novih znanj in spretnosti na instrumentu omogoča primerjavo z drugimi učenci, medsebojno učenje ter prek igranja v skupini tudi ritmičnega, melodičnega in stilističnega prilagajanja, medosebne komunikacije in drugih pomembnih veščin. Prednost skupinskega pouka je tudi znatno nižja cena.

*Glasbena šola Vox ponuja skupinski pouk le učencem kitare, električnih klaviatur in petja pri ostalih pa poleg individualnega pouka lahko izberete pouk v duetu. V posamezni skupini so lahko najmanj dva in največ pet učencev. Skupine bomo prilagodili starosti prijavljenih kandidatov. Učenci skupinskega pouka glasbil sledijo učnemu načrtu ljubiteljskega programa